Katılım Formu
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi - Eğitim Programları
 • Diksiyon Eğitimi
  Energy

  DİKSİYON - ETKİLİ KONUŞMA

 • Spikerlik Eğitimi
  Culture

  SPİKERLİK - SUNUCULUK

 • Seslendirme Eğitimi
  Power

  SESLENDİRME - DUBLAJ

 • Oyunculuk Eğitimi
  Nature

  TEMEL OYUNCULUK

 • Sinema Oyunculuğu
  Style

  SİNEMA OYUNCULUĞU

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi - Kurumsal Yapı
blog post image

Anadili, birey için sadece duygu, düşünce ve isteklerini bildirmek amacıyla kullandığı bir araç değil, aynı zamanda onu, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi yapacak, toplumla özdeşleştirecek, ona sosyal kişilik kazandıracak bir araçtır.

Bilim bilmeye, sanat yapabilmeye dayanır. Bu olgunun bilincine varmış birey, doğru, akıcı, rahat ve güzel konuşmanın, yetinin ötesinde öğrenmeye dayalı bir sanat olduğunu anlamakta güçlük çekmez.

blog post image

Toplumumuzda en çok eleştirilenlerin başında, iletişim becerisindeki eksiklik gelmektedir. Türkiye'de ulusal, kablolu, bölgesel ve yerel televizyon kuruluşlarının sayısı 250'nin üzerindedir. Ulusal, bölgesel ve yerel radyoların sayısıysa 1000'i bulmaktadır.

Ayrıca, Eylül-2012 verilerine göre, ulusal kanallarda 120 dizi yayınlanmaktadır. Bir dizide, kamera önü ve arkasında en az 60 kişilik ekip görev almakta, bazı dizilerde bu kadro 100 kişiye kadar çıkabilmektedir. Kaldı ki, sözü edilen rakamlar, bölüm bölüm değişen figüranların sayısı değerlendirilmeden hesaplanmıştır. Bu kadar geniş bir sektörü oluşturan sinema ve dizi oyunculuğu her geçen yıl cazibesini arttırarak gelişmektedir.

blog post image

Sinema ve dizi film yapımcıları gerek eğitimli, gerekse kendini seslendirebilen oyuncu adaylarına öncelik verdiği doğaldır. Son yıllarda herkesin farkettiği ve eleştirdiği ana konulardan birisi, filmlerin niteliksiz seslendirildiğidir. Nedeniyse, birkaç yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak Tiyatro Sanatçılarının ayrıca seslendirme mesleğiyle ilgilenirken, son yıllarda dizi film ve sinema oyunculuğuna yönelmişler ve seslendirme yönetmenleri nitelikli seslendirme sanatçısı bulmakta güçlük çekmeye başlamalarıdır.

blog post image

Bu ölçüde geniş bir sektör olan, radyo ve televizyonlarda yaşanan ortak sorun, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamamasıdır.

T.C.M.E.B Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, tamamı Devlet Tiyatroları Sanatçısı, TRT Spikeri, TRT kökenli spiker ve sunucu ile dilbilimci eğitim kadrosuyla, gerek Türkçe'yi kurallarına uygun, güzel ve etkili konuşma becerisini kazandırmak, gerekse spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk meslek becerilerini kazandırmak amacıyla DİKSİYON - SPİKERLİK - SUNUCULUK - SESLENDİRME - OYUNCULUK eğitimleri düzenleyen bir eğitim merkezidir.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Diksiyon Kursu

DİKSİYON

Spikerlik Kursu

SPİKERLİK

Seslendirme Kursu

SESLENDİRME - DUBLAJ

Oyunculuk Eğitimi

OYUNCULUK - TİYATRO

Kamera Önü Oyunculuğu

SİNEMA OYUNCULUĞU